ANSATTE

Medarbejderne skal først og fremmest være rummelige, robuste og afklarede personligheder, suppleret med en faglig relevant uddannelse og erfaring fra arbejdet med tilsvarende målgrupper. Desuden vil det blive vægtet at den enkelte har en vision med at være til rådighed og udøve et kvalificeret arbejde, som ikke forstår sig selv som lønarbejder og som kan omsætte faglig viden til handling.

Medarbejderne skal kunne både indgå i og udvikle en fælles kultur og norm der sikrer et fundament for helheden og den enkelte. Det er afgørende, at den enkelte i personalegruppen er i stand til at reflektere over egne og personlige kompetencer.

Den faglige udvikling sker via kursus- og uddannelsesvirksomhed, supervision, medarbejderudviklingssamtaler. Kursus- og uddannelsesvirksomheden vil langt overvejende blive for den samlede personalegruppe.

Der er ekstern supervision ved psykolog, specialist i klinisk psykologi og børnepsykolog, samt behandlingsmøder med ekstern psykolog med erfaring fra psykiatrien.

Personalet består af:

Forstander
Afdelingsledere
Specialpædagoger
Medhjælpere
Lærerer (Intern skole)
Øvrigt personale (Administration, Pedel)

Forstanderen har det faglige ansvar for indholdet i udredningen, herunder ansvaret for den endelige beskrivelse/vurderinger og den faglige sparring/udvikling i forhold til medarbejderne.

Øvrige undersøgelser købes hos relevante fagpersoner og eller foretages via sundhedssystemet.

Konsulentbistanden fra psykolog og psykiater er med henblik på tolkning og håndtering af pigernes problemstillinger i forhold til Frørupskolens udrednings og udviklingsarbejde i dagligdagen, samt i forhold til samarbejdet med relevante samarbejdspartnere i forhold til den enkelte pige.