LYSESTØBERVEJ

Afdelingen Lysestøbervej, er beliggende i Christiansfeld. her er pigerne aldersmæssigt i højere grad en målgruppe, der tilbydes en socialpædagogisk indsats, hvor bo selv træning er i fokus. Her arbejdes der mere målrettet på at gøre pigerne i stand til på egen hånd at anvende eksempelvis offentlig transportmidler, at handle ind til husholdningen, at forstå et budget, at være i kontakt med de offentlige myndigheder og overholde aftaler, at indgå i lokalsamfundet med henblik på at danne netværk og venskaber, at stå for egen rengøring, vasketøj og meget mere.
Der er plads til 4 piger. Pigerne har eget værelse, fælles køkken, og fælles opholdsstue.
Der er personale tilknyttet hele døgnet alle ugens dage. Hver uge afholdes der bl.a. husmøde, hvor pigerne deltager og bidrager med deres synspunkter, der fremmer til et fællesskab.