MÅLGRUPPE

Frørupskolen Helsehjemmet er et socialt pædagogisk opholdssted, med intern skole, godkendt efter Serviceloven § 66.1.5, for piger i alderen 12 til og med 22 år. Endvidere, er vi godkendt efter Serviceloven § 107, om midlertidig botilbud samt § 108, om længerevarende botilbud.

Frørupskolen Helsehjemmet er en udrednings- og udviklingsinstitution for unge piger, der ofte ikke er et tilstrækkeligt systematisk kendskab til, og hvor de i præpuberteten/pubertetsårene får det meget svært.
Målgruppen er piger i alderen fra 12 – 18 år ved henvisningen. Piger som har været udsat for alvorlig omsorgssvigt og som har udviklet en eller flere af følgende symptomer: udadrettet adfærd, selvdestruktive, svære at få kontakt med, marginaliserede i skolesystemet og socialt, begyndende misbrugere eller kriminalitetstruede. Piger hvor der er påhæftet diagnoselignende karakteristika eller som har en psykiatrisk diagnose.
Der optages ikke piger, der er fysisk og psykisk udviklingshæmmede, der har en hjerneskade, der er massivt afhængige af euforiserende stoffer og alkohol.

For yderlig uddybning, henvises til, www.tilbudsportalen.dk