SKOLETILBUD

Skoleplacering af pigerne, sker i tæt samarbejde med anbringende kommune samt Kolding og Haderslev Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Afhængig af alder kan pigerne også gå på ungdomsuddannelser, handelsskole, teknisk skole, produktionsskoler, projekter, beskæftigelses- og fritidsforanstaltninger.

Derudover, kan skoleplacering foregå i intern skole, som ligger ved afdelingen Helsehjemmet. Målgruppen her er piger med behov for specialundervisning.